Over StuW

Onze missie en visie

StuW heeft een missie. Lees hieronder over onze missie en welke doelen wij voor ogen hebben. En maak kennis met onze bestuursleden.

De energietransitie is iets dat ons allemaal raakt. Het heeft impact op vele terreinen, denk onder andere aan de sociaal-economische gevolgen die voor een ieder weer anders worden ervaren of aan de gevolgen voor het landschap daar waar zonneparken of windmolens worden gerealiseerd. StuW wil een bijdrage leveren aan en een stem hebben in de totstandkoming van de transitie en het halen van gerelateerde regionale doelen zoals die zijn geformuleerd in de diverse visiedocumenten en vastgestelde beleidskaders van de provincie en de gemeenten met een voor ieder acceptabel resultaat.

pexels-miguel-á-padriñán-1061142

Onze missie

De missie is de reden voor ons bestaan, het is ons fundament. Hier is waar we voor staan:

 1. StuW wil zelf, met eigen schone en duurzame bronnen, lokaal goedkope energie opwekken, opslaan (op termijn) en leveren. Bestemd voor eigen inwoners en bedrijven – volledig onafhankelijk van de landelijke spelers.
 2. Met de eerste zonneparken en grote daken wil StuW een voorbeeld, een inspirator en steun of samenwerkingspartner zijn voor soortgelijke bewonersinitiatieven, met dezelfde doelstellingen in de regio.
 3. We streven naar een energieneutraal, duurzaam Westerwolde, waar als eerste isolatie en vervolgens alle duurzame bronnen zoals zon, wind en hout aangewend worden voor een schone energievoorziening met een minimum aan verspilling.
 4. We willen dat alle dorpen, buurten en kernen in Westerwolde hun eigen plan ontwikkelen om duurzaam te worden en daar als StuW aan bijdragen.
 5. StuW laat de winsten van activiteiten in de regio terechtkomen waarbij leden en participanten en daarnaast alle inwoners profiteren.
pexels-miguel-á-padriñán-1061141

Onze visie

Waar de missie het fundament vormt voor ons bestaan richten wij ons met onze visie op de (nabije) toekomst, op dat wat wij graag gerealiseerd willen zien. De visie geeft richting aan de missie. Het is de stip aan de horizon. Hier is waar wij voor gaan:

 1. dat dankzij de energietransitie de regio Westerwolde er in 2030 op sociaal-economisch vlak er meetbaar beter voorstaat dan in 2020;
 2. dat de regio Westerwolde reeds in 2030 energieneutraal is;
 3. dat we in samenwerking met de gemeente en provincie een regionale energiemaatschappij opgericht hebben die ook fungeert als koepelorganisatie met leun en steun voor kleinere initiatieven in de regio;
 4. dat voor 2030 binnen de gemeente Westerwolde minimaal 6 dorpen en binnen de gemeente Stadskanaal minimaal 4 dorpen hun eigen zonnepark hebben;
 5. dat voor 2025 in nauwe samenwerking met de lokale overheid en de woningbouwcorporaties minimaal 2.500 woningen van zonnepanelen zijn voorzien en zijn geïsoleerd volgens de norm ‘Energieneutraal’ (d.w.z. beter dan de BENG-norm);
 6. dat in 2027 alle dorpen, buurten en kernen in de regio collectieve laadpalen hebben; 
 7. dat onze zonneparken een meerwaarde hebben voor de flora en fauna van onze regio en landschappelijk weinig of niet storen. 
pexels-miguel-á-padriñán-1061140

Ons bestuur

Hieronder staan de leden van ons bestuur met hun functie. Laat het gezegd zijn dat er zeker meer is dan alleen het bestuur, we maken dankbaar gebruik van de inzet van onze vrijwilligers.

Fer-200x301

Fer Schipper

Willem-200x301

Willem Hoftijzer

JanWillem-200x301

Jan Willem Kok

Frank-200x301

Frank Jongsma

Rene-200x301

René Kloos