Hoe werkt SCE subsidie?

In dit artikel leggen we in grote lijnen uit hoe de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) werkt, wie daarvoor in aanmerking komt en wat de voorwaarden zijn.

De SCE subsidie is bedoeld voor energiecoöperaties en VvE’s om lokale deelname door omwonenden aan projecten voor duurzame opwek van energie te stimuleren. Het is een exploitatiesubsidie wat inhoudt dat er wordt uitgekeerd in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh, uiteraard met een maximum. 

Omdat er in de regio Westerwolde pas vanaf 2027 weer aansluitingen voor grootverbruik (gva) beschikbaar komen richten we ons hier op aansluitingen voor kleinverbruik (kva) van max. 3 x 80 ampère. Ook kijken we hier niet naar windenergie maar alleen naar zon op (grote) daken.

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen moet het geïnstalleerde vermogen voor een kleinverbruikersaansluiting liggen tussen 15 kWp en 100 kWp. Deze eenheid (kilowattpiek) geeft het maximale vermogen aan. Panelen zijn leverbaar met diverse vermogens. Nemen we als voorbeeld een zonnepaneel met een vermogen van 420 Wp dan hebben we ca. 238 panelen nodig voor een gezamenlijk vermogen van 100 kWp. Als je uitgaat van een afmeting van ca. 2 m2 per paneel dan heb je ruim 475 m2 aan dakruimte nodig. Een fors dak dus! Het mag uiteraard ook kleiner! 

Een andere voorwaarde die voor een kva geldt is dat de opgewekte stroom voor 100% aan het net wordt teruggeleverd, er mag dus niet voor eigen gebruik worden opgewekt.

Aanvragen voor subsidie worden behandeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Looptijd van de subsidie is 15 jaar. Bij positieve beschikking zijn er twee vaste bedragen die voor de gehele looptijd van 15 jaar gelden. Deze bedragen worden vastgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het gaat om:

  • het basisbedrag en
  • de basisenergieprijs

Naast deze vaste bedragen voor de gehele looptijd is er nog een derde bedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld, ook door het PBL. Dit betreft:

  • het correctiebedrag (= de marktprijs voor energie)

Het idee is dat als het correctiebedrag lager is dan het basisbedrag dit tot het basisbedrag aangevuld wordt met subsidie maar waarbij de subsidie nooit groter kan worden dan het verschil tussen het basisbedrag en de basisenergieprijs.

Even een paar voorbeelden om dit te illustreren. Voor alle voorbeelden nemen we:

  • Basisbedrag: € 0,146 per kWh
  • Basisenergieprijs: € 0,029 per kWh

Dit zijn dus de bedragen die via een positieve beschikking voor 15 jaar zijn vastgesteld en dus gedurende die periode niet veranderen (dit zijn de bedragen van 2021).

Voorbeeld 1

Het correctiebedrag wordt voor een bepaald jaar vastgesteld op € 0,124 per kWh. Dit is minder dan het basisbedrag maar meer dan de basisenergieprijs. De subsidie wordt dan € 0,146 – € 0,124 = € 0,022 per geproduceerde kWh in dat jaar.

Voorbeeld 2

Het correctiebedrag wordt voor een bepaald jaar vastgesteld op € 0,018 per kWh. Dit is minder dan het basisbedrag en ook minder dan de basisenergieprijs. De subsidie wordt dan € 0,146 – € 0,029 = € 0,117 per geproduceerde kWh in dat jaar. Het verschil van € 0,029 – € 0,018 = € 0,011 per kWh wordt dus niet opgevuld.

Voorbeeld 3

Het correctiebedrag wordt voor een bepaald jaar vastgesteld op € 0,152 per kWh. Dit is meer dan het basisbedrag en er wordt dus geen subsidie uitgekeerd in dat jaar.

Let op. De stroom die de installatie opwekt wordt verkocht aan een energieleverancier die het vervolgens weer doorverkoopt. Hier staat een vergoeding tegenover. Het is daarbij belangrijk dat deze vergoeding niet onder het correctiebedrag (voorbeeld 1 en 2) of onder het basisbedrag (voorbeeld 3) zakt want het gat dat dan ontstaat wordt ook niet aangevuld. Ter illustratie een voorbeeld.

Voorbeeld 4

We nemen de getallen uit voorbeeld 1 en veronderstellen dat we voor de verkochte energie een vergoeding van de leverancier ontvangen van € 0,109 per kWh. Het subsidiebedrag blijft ongewijzigd (€ 0,022 per kWh) maar er ontstaat een gat van € 0,124 – € 0,109 = € 0,015 per kWh en dat wordt niet aangevuld.

Het is overigens zo dat de extra opbrengsten die er eventueel zijn indien de stroom voor een goede prijs boven het correctiebedrag verkocht wordt gewoon gehouden kunnen worden. Dit is de omgekeerde situatie van voorbeeld 4.

Er is naast deze rekenvoorbeelden uiteraard nog veel meer te vertellen over het gehele proces van aanvraag tot beschikking. Wil je meer weten of zoek je hulp bij het opstellen van een business case, neem dan gerust contact op via onderstaand contactformulier.

Deel:

Andere berichten

Wij stellen het op prijs als er met respect wordt gereageerd met het daarbij behorende taalgebruik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *