Pilot: 55 daken

Nu de subsidie voor de eerste 55 daken van het 250 dakenplan door de gemeente is gestort op de rekening van StuW is er begonnen met het in kaart brengen van de 55 daken die dichtbij het Zonnepark Harpel 1 liggen. Hiertoe is door een ambtenaar van de Gemeente Westerwolde met behulp van gedetailleerde kaarten een denkbeeldige cirkel om het middelpunt van het Zonnepark getrokken. Alle 55 adressen die binnen deze cirkel vallen komen voor de pilot in aanmerking. De bewoners van deze adressen hebben een brief ontvangen met het verzoek zich via de mail kenbaar te maken.

Deel:

Andere berichten

Wij stellen het op prijs als er met respect wordt gereageerd met het daarbij behorende taalgebruik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *