Lidmaatschap

Hoera

Lid worden!

Jouw lidmaatschap is belangrijk! Lees hieronder waarom StuW gebaat is bij zoveel mogelijk leden en waarom dit ook in jouw belang is.

StuW streeft naar duurzame opwek van hernieuwbare energie uit lokale bronnen en vindt ook dat de opbrengsten hiervan in de regio moeten blijven. Het maakt daarbij verschil of je als organisatie slechts een paar mensen vertegenwoordigt of dat je gesteund wordt door een grote groep mensen die samen hetzelfde doel voor ogen hebben. Dit speelt een rol zodra je projecten opstart en je te maken krijgt met partijen zoals de gemeente die bijvoorbeeld de beleidskaders in de gaten moet houden en iets te zeggen heeft in het proces. Meer leden betekent meer gewicht (letterlijk en figuurlijk!) en dat uit zich in meer zeggenschap. Meer leden betekent ook dat nieuwe projecten eerder haalbaar zijn vanwege het grotere aanwezige potentieel.

Een op termijn belangrijk aspect van de huidige ontwikkelingen is dat lokaal opgewekte energie ook lokaal aan leden geleverd kan worden. Er zijn landelijk een aantal pilots opgestart om uit te zoeken hoe dat vorm gegeven moet worden. We staan aan de vooravond van een nieuwe manier van energie opwekken en leveren zonder dat daarbij enorme winsten wegvloeien naar grote (buitenlandse) investeerders.

Waar het eigenlijk op neerkomt is dat we als StuW met veel leden gewoon een grotere mond kunnen opzetten dan met weinig leden. Uiteraard altijd op een nette manier!

Daarom is jouw steun belangrijk. Als je je kunt vinden in het bovenstaande, word dan lid. Het lidmaatschap kost slechts € 10,- per persoon per jaar. Vul het formulier in dan neemt vervolgens de administratie contact met je op.